Formularz kontaktowy
Aktualności
MENU > Oferta
Świadczymy usługi w zakresie następujących standardów i systemów zarządzania: 
 • ISO 9001 - system zarządzania jakością
 • ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego
 • PN -N 18001/OHSAS - system zarządzania higieną i bezpieczeństwem pracy
 • CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu
 • ISO 22000 - system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • ISO 22716 - dobre zasady produkcyjne (GMP) w branży kosmetycznej
 • HACCP - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
 • GMP/GHP - zasady dobrej praktyki produkcyjnej / zasady dobrej praktyki higienicznej
 • GMP+ - system kontroli pasz
 • BRC/IFS - wymagania dla producentów i dostawców własnych marek (Global Standard for Food Safety opracowany przez British Retail Consortium / International Food Standard)
 • przygotowanie do audytów etycznych
 • i inne - według potrzeb


Realizujemy:

 • szkolenia
 • konsultacje
 • kompleksowe wdrożenia (do momentu uzyskania certyfikatu)
 • audyty zerowe, wewnętrzne, sprawdzające gotowość do certyfikacji
 • przeglądy, weryfikację i opracowanie dokumentacji (od pojedynczej procedury do kompleksowej dokumentacji systemowej)
 • indywidulane sesje coachingowe wspierające Zarząd firm, menedżerów i pracowników we wdrażaniu zmian i osiąganiu wytyczonych celów (nie tylko jakościowych)

             


Wypełnij Formularz kontaktowy (po lewej) - odezwiemy się niezwłocznie!
BEZPŁATNA wycena wdrażania


Nasi klienci reprezentują następujące obszary dzialalności (branże):

 • stolarka otworowa (PCV i drewno)
 • szyby zespolone
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych - opakowania
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych - zabawki
 • instalacje wod - kan
 • instalacje elektryczne
 • instalacje telekomunikacyjne
 • obróbka metali
 • beton i prefabrykaty betonowe
 • drukarnie
 • elementy laminowane / kompozyty
 • fronty meblowe
 • wydobycie i obróbka kruszyw
 • kosmetyki
 • opakowania kosmetyczne
 • ochrona dóbr i mienia
 • przetwórstwo ryb
 • hodowla ryb
 • konfekcjonowanie środków spożywczych
 • przetwórstwo warzyw i owoców
 • handel zbożami
 • żywienie zbiorowe


Nasi klienci