Formularz kontaktowy
Aktualności
MENU > ISO 14001

System zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2005


W ww. normie zawarto wymagania odnośnie "systemu zarządzania środowiskowego, aby umożliwić organizacji opracowanie i wdrożenie polityki i celów, które uwzględniają wymagania prawne i informacje o znaczących aspektach środowiskowych.

Norma jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. (...) Poziom szczegłówości i złożoności SZŚ, zakres dokumentacji i przeznaczone zasoby zależą od wielu czynników, takich jak zakres systemu, wielkość organizacji oraz charakter jej działalności, wyrobów i usług. Może to w szczególności dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw."

PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne

Norma ISO 14001 podaje pięć filarów SZŚ podlegających zasadzie ciągłego doskonalenia. Są to (w nawiasach podano punkty normy ISO 14001, które im odpowiadają): Polityka środowiskowa (4.2), Planowanie (4.3), Wdrażanie i funkcjonowanie (4.4), Sprawdzanie (4.5), Przeglą zarządzania (4.6).

System zarządzania środowiskowego - SZŚ (Environmental Management System - EMS) opiera się na metodyce PDCA (Plan, Do, Check, Act):

  • Planuj (zaplanuj wszystkie potrzebne procesy, które są niezbędne do realizacji polityki srodowiskowej i celów)
  • Wykonaj (zrealizuj to co zaplanowano, tak jak to zaplanowano)
  • Sprawdź (monitoruj i mierz procesy - sprawdzaj wyniki zaplanowanych działań)
  • Działaj (doskonal system zarządzania środowiskowego (tam, gdzie potrzeba)


Metodykę PDCA uważa się za kompatybilną z podejściem procesowym promowanych przez normę ISO 9001.

Wszystkim, którzy jeszcze się zastanawiają nad decyzją o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego, polecamy słowa Vaclava Havla: "Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś."


BEZPŁATNA wycena wdrażania

Zadaj pytanie: ak@isoprojekt.pl