Formularz kontaktowy
Aktualności
MENU > ISO 9001

System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009

Najpopularniejszy znormalizowany system zarządzania oparty na normie opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO - International Organization for Standardization). Przeznaczony dla firm, które chcą wykazać, że są w stanie dostarczać klientowi wyrób spełniający jego oczekiwania, a także spełniający wymagania przepisów prawa. Charakterystyczne jest, że system zbudowany zgodnie z ww. normą może (i powinien) być dostosowany do danej organizacji, zakresu jej działalnosci, wielkości, wyrobów, usług... To dostosowanie jest konieczne ze względu na fakt, iż norma jest jednakowa dla wszelkiego rodzaju firm, niezależnie od branży, stopnia rozwoju  i dotychczasowych osiągnięć.

System zarządzania jakością opiera się na ośmiu zasadach zarządzania (opracowano na podstawie normy ISO 9000 - "Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia"):

1. Orientacja na klienta

W biznesie sukces jest zależny od zadowolenia klienta. Warto więc wiedzieć jakie klient ma oczekiwania (obecnie, ale również jakie trendy kształtują się na przyszłość). Jeśli je poznamy, będziemy mogli dostarczyć wyroby i usługi, które te wymagania spełniają...

2. Przywództwo

Na osobach zarządzających w firmie leży odpowiedzialność za określenie i realizację celów. To właśnie kierujący pracą innych kształtują środowisko wewnętrzne i atmosferę zaangażowania stymulującą do realizacji strategii przedsiębiorstwa.

3. Zaangażowanie ludzi

Każdy pracownik "bierze udział" w systemie i jest wartością firmy. Każdy wnosi swoją pracę, doświadczenie oraz zaangażowanie i w ten sposób działa na korzyść danej organizacji.

4. Podejście procesowe

Jeśli realizowane w firmie działania oraz zasoby w nimi związane są zarządzane jako proces, to osiągane w przedsiębiorstwie wyniki charakterysują się większą efektywnością. Poniżej przedstawiono schemat procesu (ogólny) opracowany na podstawie "Komentarza do norm ISO 9000:2000" (PKN) Warszawa 2001.

5. Podejście systemowe do zarządzania

Organizacją można zarządzać efektywniej i skuteczniej, jeśli jest ona rozumiana i postrzegana jako system powiązanych między sobą i oddziałujących wzajemnie procesów.

6. Ciągłe doskonalenie

Tam, gdzie są takie potrzeby, zaleca się wprowadzać działania doskonalące. A że przecież zawsze coś wymaga doskonalenia (produkt, proces, inne obszary funkcjonowania), to ciągłe doskonalenie jawi się jako stały cel przedsiębiorstwa.

7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Zbieranie a następnie analizowanie faktów, danych, informacji itp. pozwala na podejmowanie skutecznych decyzji. 

8. Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami

Działanie przedsiębiorstwa (ciągłość procesów i dostaw do klientów) jest uzależnione od dostawców. Bez surowców, półproduktów, komponentów, energii itd. przedsiębiorstwo funkcjonować nie może. Dlatego warto położyć nacisk na obopólne korzyści i dobre relacje z dostawcami.


BEZPŁATNA wycena

Zadaj pytanie: ak@isoprojekt.pl