Formularz kontaktowy
Aktualności
MENU > PN-N 18001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N-18001

System zarządzania BHP może być wdrażany we wszystkich przedsiębiorstwach, które chciałyby systematycznie poprawiać stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez właściwe zarządzanie, firmy zapewniają sobie odpowiednio wysoki poziom BHP, co jest odpowiedzią na wymagania przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, oczekiwania pracowników oraz oczekiwania społeczne.


Podstawą do wdrażania systemu jest norma PN-N-18001, która" "jest zbieżna z postanowieniami dokumentu Międzynarodowej Organizacji Pracy pt. Guidelines on occupational safety and heal management systems" (ILO-OSH 2001). W myśl punktu 2.2 wymienionego dokumentu niniejsza norma razem ze znowelizowanymi normami PN-N-18002 i PN-N-18004 pełni rolę krajowych wytycznych dotyczących dobrowolnego stosowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy."

PN-N-18001:2004  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania (Przedmowa)


Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia SZBHP:

  • spełnienie wymagań przepisów prawa z zakresu BHP
  • poprawa wizerunku firmy i wzrost jej konkurencyjności
  • rzeczywista poprawa warunków pracy
  • zmniejszenie ilości wypadków przy pracy i awarii
  • zmniejszenie kosztów finansowych związanych z następstwami awarii i wypadków przy pracy
  • ograniczenie liczby zwolnień chorobowych
  • zwiększenie ilości czasu pracy przeznaczonego na produkcję/realizację usługi w związku z poprawą stanu BHP
  • aktywne włączanie się pracowników w program samokontroli (zaangażowanie, wzrost świadomości i motywacji załogi)
  • zainteresowanie pracą w związku z poprawą bezpieczeństwa
  • lepsza organizacja pracy i usprawnienie systemu informacji w przebiegu produkcji i problemach codziennej pracy zatrudnionych

 

Normy:

PN-N-18001    Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania
PN-N-18002    Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18004    Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wytyczne
OHSAS 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Occupational health and safety management systems - Requirements)

Skróty:

SZBHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
ILO - Międzynarodowa Oragnizacja Pracy (International Labour Organization) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria)
OSH - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Occupational Safety & Health)


BEZPŁATNA wycena wdrażania

Zadaj pytanie: ak@isoprojekt.pl