Formularz kontaktowy
Aktualności
MENU > Szkolenia
   

Proszę wpisać symbol interesującego Państwa szkolenia do formularza po lewej stronieskontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

Przeprowadzamy szkolenia nawet dla bardzo małych grup!

 
Zarządzanie jakością

System zarządzania jakością według ISO 9001

SZJ-1

Dokumentowanie systemu zarządzania jakością według ISO 9001

SZJ-2

Doskonalenie systemu zarządzania jakością według ISO 9001

SZJ-3

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością według ISO 9001

SZJ-4

Warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością według ISO 9001

SZJ-5

Zarządzanie środowiskowe

System zarządzania środowiskowego według ISO 14001

SZŚ-1

Dokumentowanie systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001

SZŚ-2

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001

SZŚ-3

Warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001

SZŚ-4

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN - N 18001/OHSAS

BHP-1

Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN - N 18001/OHSAS

BHP-2

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN - N 18001/OHSAS

BHP-3

Warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN - N 18001/OHSAS

BHP-4

ISO 22000/HACCP/GHP/GMP

System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności według ISO 22000

SPO-1

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności według ISO 22000

SPO-2

HACCP – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

SPO-3

GHP/GMP – Dobre Zasady Higieniczne i Dobre Zasady Produkcyjne w branży spożywczej

SPO-4

Zintegrowane systemy zarządzania

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz zarządzania jakością według ISO 22000 i ISO 9001  

Z-1

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego według ISO 9001 i ISO 14001

Z-2

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bhp według ISO 9001 i PN – N 18001/OHSAS

Z-3

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp według ISO 9001, ISO 14001 i PN – N 18001/OHSAS

Z-4

 

Wypełnij Formularz kontaktowy (po lewej) - odezwiemy się niezwłocznie!